Ethiek 

Het vrijlaten van grote grazers in natuurgebieden is een terugkerend onderwerp in discussies over ethiek en natuurbeheer. FREE beheert honderden grazers in vrij toegankelijke gebieden. Zowel het beheer van de kuddes zelf, als de wisselwerking tussen grazers en publiek leidt tot ethische vragen:

- tot wanneer is de beheerder verantwoordelijk voor de gezondheid van dieren?
- welke vormen van sterfte accepteren we?
- hoe verhoudt het welzijn van de dieren zich tot veterinaire eisen?
- hoe verantwoord is het om in opengestelde gebieden grote grazers los te laten lopen?
- hoe verhouden onze wensen zich tot de wettelijke beperkingen?

Onze ethische richtlijn verduidelijkt onze inzichten en standpunten ten aanzien van dergelijke vragen. Ondertussen doen wij als beheerder, maar ook het publiek, steeds meer ervaring op met het gedrag van wilde kuddes. We schetsen hier dus een tussenstand in een discussie die volop gaande is.