Evolutie

Alle soorten die wij kennen zijn ontstaan in een gezamenlijk proces van co-evolutie. Zo is een netwerk gegroeid van soorten met hun onderlinge relaties. Al die soorten en relaties zijn veel ouder dan de invloed van de mens. Door de natuur opnieuw de gelegenheid te geven zichzelf te ordenen ontstaan ecosystemen en landschappen die minder afhankelijk zijn van beheer. Waar mogelijk herstellen we processen of brengen we verdwenen soorten terug. Dit door te kijken onder welke omstandigheden een soort is ge-evolueerd. Zo ontstaan verrassend rijke landschappen om volop van te genieten.