Wat biedt FREE Nature

FREE Nature werkt op alle vlakken aan het herstel van de Europese natuur. Natuurontwikkeling is steeds opnieuw maatwerk. Zelfs op kleine oppervlakten van slechts enkele hectaren kan je al een hoop bereiken, door het inzetten van een kleine groep grazers of door de ruimte te geven aan wind en water. Met toenemende oppervlakte ontstaat meer ruimte voor sociale kuddes, meer ruimte voor natuurlijke processen, krijgen meer soorten grazers een kans of kunnen dieren tussen gebieden heen en weer gaan migreren.

FREE Nature beheert voor tal van opdrachtgevers zowel grote als kleine gebieden met eigen kuddes runderen en paarden. Van het slaan van paal en kram, zetten van rasters, toezicht op de kuddes tot het geven van excursies en het aanwezig zijn als gastheer of -vrouw. FREE Nature neemt de terreineigenaar desgewenst alle zorgen voor de grazers uit handen.

Naast praktisch beheer stelt FREE Nature in opdracht visies en plannen op voor gebieden. Van praktische begrazingsplannen tot visies op de toekomstige ontwikkeling. Steeds weer betrekken we de lokale bevolking bij het proces. Nemen hen mee op ontdekkingsreis door hun “eigen” achtertuin. Hiermee werken we niet alleen aan duurzaam beheer, maar ook aan duurzaam draagvlak.