Natuurparel onder elektriciteitscentrale NUON

Ten westen van de NUON n de Diemer elektriciteitscentrale liggen enkele natuurgebiedjes. Tijdens gebiedsinventarisatie 2016 zijn er weer diverse spectaculaire soorten ontdekt, waarvan sommigen direct aan de begrazing te linken zijn.

lees verder

Zeldzame koereigers zoeken Galloway op in Naardermeer

Ook in de winterperiode zijn de begrazingsgebieden van FREE Nature de moeite van een bezoek waard. Zo bezochten enkele Koereigers begin december de weides rond het Naardermeer waar jaarrond Galloways grazen.

lees verder

 

Welkom!

Welkom op de website van FREE Nature,  de Foundation for Restoring European Ecosystems. FREE Nature werkt aan de ontwikkeling van gebieden waar de natuur zichzelf vormt. Natuurlijke processen krijgen de ruimte. Grote zoogdieren als bever, rund, paard, wisent en wolf zijn onderdeel van deze natuurgebieden. Mensen kunnen er in alle vrijheid van de natuur genieten. FREE Nature werkt samen met opdrachtgevers en partners aan het hele traject van visievorming tot praktisch beheer van kuddes. Het betrekken van mensen hierbij is onze natuur.