Sayaguesa Schiermonnikoog verkennen noordelijk deel begrazinggebied

Oktober 2015 is een groep Sayaguesa ge´ntroduceerd op Schiermonnikoog. Het heeft het bijna 7 maanden geduurd voordat ze hun gehele gebied hadden verkend. Een halsbandzender brengt het terreingebruik mooi in beeld.

lees verder

Start excursies natuurlijke begrazing Noordwaard

Sinds enkele weken wordt de Noordwaard begraasd door een kudde waterbuffels, Schotse Hooglanders en Konik paarden. Nu starten we met een serie publieksexcursies waarbij we u meenemen in de wereld van de Noordwaard.

lees verder

 

Welkom!

Welkom op de website van FREE Nature,  de Foundation for Restoring European Ecosystems. FREE Nature werkt aan de ontwikkeling van gebieden waar de natuur zichzelf vormt. Natuurlijke processen krijgen de ruimte. Grote zoogdieren als bever, rund, paard, wisent en wolf zijn onderdeel van deze natuurgebieden. Mensen kunnen er in alle vrijheid van de natuur genieten. FREE Nature werkt samen met opdrachtgevers en partners aan het hele traject van visievorming tot praktisch beheer van kuddes. Het betrekken van mensen hierbij is onze natuur.