Jaarrond begrazing en inscharing vee vergeleken

Jaarrond begrazen met runderen in een sociale kudde en inscharing van vee in de zomer geeft verschillen in de structuur in de begroeiing

lees verder

Bronstige stieren en hun kuilen

De komende weken breekt de stierenbronst weer aan. Iets wat ook zijn invloed heeft op het landschap. Verse stierenkuilen hebben een grote aantrekkingskracht op tal van pionierssoorten.

lees verder

 

  1. Welkom!

Welkom op de website van FREE Nature,  de Foundation for Restoring European Ecosystems. FREE Nature werkt aan de ontwikkeling van gebieden waar de natuur zichzelf vormt. Natuurlijke processen krijgen de ruimte. Grote zoogdieren als bever, rund, paard, wisent en wolf zijn onderdeel van deze natuurgebieden. Mensen kunnen er in alle vrijheid van de natuur genieten. FREE Nature werkt samen met opdrachtgevers en partners aan het hele traject van visievorming tot praktisch beheer van kuddes. Het betrekken van mensen hierbij is onze natuur.