De geboorte van een konik

Ieder voorjaar worden er weer vele veulens geboren binnen de kuddes van FREE Nature. Onlangs wist Laurent Beckers een geboorte op film vast te leggen in het Limburgse Borgharen. Zie hier zijn beelden.

lees verder

Eurosite presenteert richtlijnen communicatie beheer wildernis

In September 2014 organiseerde Eurosite i.s.m. FREE Nature en Staatsbosbeheer een workshop over `Living with Wilderness.’ Als resultaat hiervan presenteert Eurosite nu een documenten met richtlijnen voor communicatie.

lees verder

 

Welkom!

Welkom op de website van FREE Nature,  de Foundation for Restoring European Ecosystems. FREE Nature werkt aan de ontwikkeling van gebieden waar de natuur zichzelf vormt. Natuurlijke processen krijgen de ruimte. Grote zoogdieren als bever, rund, paard, wisent en wolf zijn onderdeel van deze natuurgebieden. Mensen kunnen er in alle vrijheid van de natuur genieten. FREE Nature werkt samen met opdrachtgevers en partners aan het hele traject van visievorming tot praktisch beheer van kuddes. Het betrekken van mensen hierbij is onze natuur. 

Enquête trainingsdag Vrijlevende paarden voor paardenliefhebbers

FREE Nature verkent momenteel de behoeften bij paardenliefhebbers voor het volgen van een training over vrij levende paarden. Wat kunnen wij hiervan leren? En welke eigenschappen kunnen inzetten bij onze gehouden paarden?

Derde druk folder natuurlijke begrazing

Begin April is de derde druk van de Folder natuurlijke begrazing uitgekomen. Deze folder geeft het antwoord op zo’’n 15 verschillende vragen betreffende natuurlijke begrazing.

Artikel over de zin van doelloze natuur in Vakblad

In het januarinummer van het Vakblad Natuur, Bos en Landschap gaat Chris Braat van FREE Nature in op de drempels en de voordelen bij het loslaten van strakke natuurdoelen

De-domesticatie: Goed voor dier, kudde en natuur

Op steeds meer plekken in Nederland verwilderen grote grazers. Onlangs publiceerde FREE Nature een artikel in het vakblad natuur, bos & landschap waarin de meerwaarde van de-domesticatie wordt aangetoond.

Som der soorten meer dan optelsom

Bij natuurlijke begrazing gaat het niet alleen over runderen en paarden. Er kunnen meer dieren in een gebied leven wanneer er sprake is van gemengde begrazing, maar ook hun invloed op het systeem neemt toe bij toenemend aantal soorten.

Cursus Natuurlijke begrazing 2015

Begrazing van natuurterreinen heeft een hoge vlucht genomen in Nederland. Vele natuurgebieden worden begraasd door runderen, paarden, schapen en tegenwoordig zelf door wisenten. Deze vijfdaagse cursus is onmisbaar voor iedereen die in de praktijk met natuurlijke begrazing te maken heeft.