Agenda

  • Hemelvaartexcursie natuurlijke begrazing Noordwaard
    25 mei 2017

    De Noordwaard wordt steeds mooier. Bij de verschillende groepen grote grazers lopen veulens en kalveren rond. De kudde waterbuffels is inmiddels gegroeid tot 20 dieren en de Schotse Hooglanders staan verspreid over de gehele Noordwaard in verschillende deelgroepen. 

  • Cursus natuurlijke begrazing in de Praktijk 2017
    7 september 2017

    Begrazing van natuurterreinen heeft een hoge vlucht genomen in Nederland. Vele natuurgebieden worden begraasd door runderen, paarden, schapen en tegenwoordig zelf door wisenten en waterbuffels. De manier waarop beheerders begrazing toepassen verschilt van gebied tot gebied.