Agenda

  • Cursus natuurlijke begrazing in de Praktijk 2017
    7 september 2017

    Begrazing van natuurterreinen heeft een hoge vlucht genomen in Nederland. Vele natuurgebieden worden begraasd door runderen, paarden, schapen en tegenwoordig zelf door wisenten en waterbuffels. De manier waarop beheerders begrazing toepassen verschilt van gebied tot gebied.